தமிழர் உணவுமுறை

உணவே மறுந்து உணவே வாழ்வு எல்லா உயிர்களும் போதும் என்று சொல்ல கூடிய ஒரே விசயம் #உணவு# உணவு முறை ஆம் தமிழர் பாரம்பரியத்தின் வேர் உணவே அதை பற்றி ஆராய்வோம் வாருங்கள்: இன்றில்…

ஒடியன்கள்

தமிழே தாய் மொழியாக கொண்டாலும் எந்த மொழியும் பேசும் வல்லமை கொண்டவர்கள். சோழர்கள் காலத்தில் இவர்கள் மிக பெரிய பேறு பெற்றிருந்தனர் பழுவேட்டரையர்கள் ஆம் இவர்கள் சோழர்களின் காவலர்கள் மற்றும் சோழருடன் பெண்கொடுத்த வகையில்…

தமிழ்புத்தாண்டு

[6:26 PM, 4/23/2019] Bubble Builder Engineer: தமிழா சிந்தித்து பார் .. !! உன் கூற்று படி “சித்திரை” தமிழ்ப் புத்தாண்டு என்றே வைத்துக்கொள்வோம். ஏன் 60 புத்தாண்டுகளின் பெயரும் தமிழில் இல்லை?…

தமிழர் வழிபாட்டுமுறை

பேரன்பு கொண்ட மக்களே தென்னிந்திய சமூகம் தொலைத்துவிட்டு நிற்கிறது அதன் அசல் விழாக்களை ஆம் வாருங்கள் காண்போம் சங்க இலக்கியங்களைப் பார்க்கும் போது நாள் பொழுது நேரம் என்பனவற்றை சூரியனின் நகர்வை தமிழர்கள் அறிவியல்…

யாளி..!தமிழர் பெருமை..!

யாளி..! #யாழிஎன்பதுஇசைகருவி# #யாளிஎன்பதேசரி# ஆம் மக்களே தொலைத்துவிட்டு #தேடுகிறோம்# #யாளியை# நம்மில் எத்தனைப் பேருக்கு யாழி(யாளி) என்றால் என்னவென்று தெரியும்? சிங்க உடலும் அதனுடன் யானையின் துதிக்கையும் தந்தமும் சேர்ந்தார் போல் காட்சி தருவதைப்…

சோழ ரகசியம்

ரகசியம் ஆம் சோழ ரகசியம். திரு சிற்றம்பலம் வானளாவ கோவில் செய்து அதில் உலக அதிசயம் செய்தார் எம் பாட்டனார்.. அறிந்து கொள்ளலாம் வாருங்கள். சிதம்பரத்திலுள்ள நடராஜர் கோயிலில் உள்ள சில அற்புதமான ரகசியங்கள்…

பழுவேட்டரையர் முழக்கம் நூல்வெளியீட்டு விழா

பழுவேட்டரையர் முழக்கம் நூல்வெளியீட்டு விழா சிறப்பாக தீரு .இரா.இளங்குமரன் அவர்களது முன்னிலையில் திருச்சி தமிழ் சங்கத்தில் நடைபெற்றது.

உயரிய நட்பு நூல்வெளியீட்டு விழா

உயரிய நட்பு நூல்வெளியீட்டு விழா சிறப்பாக தீரு .இரா.இளங்குமரன் அவர்களது முன்னிலையில் திருச்சி தமிழ் சங்கத்தில் நடைபெற்றது.