சாளுக்கியம் நூல் வெளியீட்டு விழா

சாளுக்கியம் நூல்வெளியீட்டு விழா சிறப்பாக தீரு .இரா.இளங்குமரன் அவர்களது முன்னிலையில் திருச்சி தமிழ் சங்கத்தில் நடைபெற்றது.  

பல்லவர்கள் தமிழர்களா

பல்லவர்கள் தமிழர்களா? உடனே பதைக்கவேண்டாம் கோபம் தவிர்த்து சான்றுகளை ஆராய்வோம் வாருங்கள்… பல்லவ அரசர்கள் தமிழர்களா என்ற கேள்வி என் மனதில் நெடு நாட்கள் இருந்துள்ளது. அவர்கள் தமிழ் பேசவில்லை.சமஸ்கிருதம் பேசியதாக அறிவேன். இவர்கள்…

சங்ககால சோழர்கள்

சோழரை பற்றிய தகவல்கள்….. முற்கால சோழர்கள் முதல் பிற்கால சாளுக்கிய மண உறவின் மூலம் வந்த சோழர்கள் வரை கீழே குறிப்பிட்டுள்ளன. (இவ்வரசர்களைப் பற்றி சங்க இலக்கியங்களில் கூறப்பட்டிருந்தாலும் மிகுதியான வரலாற்று செய்திகள் அறிவதற்கு…

பன்னீர் ஆயிரம் தீவுகள்

தீவுகளின் குட்டி தீவுகளின் கூட்டணி ஆதி தமிழன் தனக்காக வைத்து கொண்டபகுதிகள் பன்னீர் ஆயிரம் தீவுகள் பழம்பெரும் மக்கள் ஆனால் இன்றோ சிதறி கிடக்கிறது ஆம் இந்திய எல்லையின் கணக்கின்படி இப்பகுதியில் அங்கொன்றும், இங்கொன்றுமாக…

சோழர்களின் திருமண உறவுகள்

  உருவப் பல்தேர் இளஞ்சேட் சென்னி கி.பி 2ம் நூற்றாண்டில் அரசுபுரிந்தவன்.கரிகால் சோழனின் தந்தையுமாவான். இவன் மனைவி கள்ளரின அழுந்தூர் வேளிர் குல இளவரசியாவாள். கரிகால் சோழனின் மனைவி கள்ளரின திருநாங்கூர் வேளிர் குல…

காவிரிப் பூம்பட்டினம்

சொல்லாடிய புலவர்கள் கூட்டமெங்கே? கரைபுரண்டோடிய காவிரி எங்கே? எதிரிகள் நடுங்கிய சோழ படையெங்கே??? நடு (கூண்)ஒடியா தமிழன் எங்கே???? “காவிரிப்பூம்பட்டினம்” – கடலுக்கடியில் கண்மூடிக்கிடக்கும் நம் வரலாற்றைத் தேடி ஒரு பயணம் ! பத்தாயிரம்…

இராசகண்டியர் இராசேந்திரசோழர்

கங்கை கொண்டான் தரணிவென்றான் பள்ளிகொண்டான் பரணி ஆண்டான் ஆம் ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீ வீர இராசேந்திரன் வாழியவே வெற்றிவேல் வீரவேல் வெற்றிவேல் வீரவேல் வெற்றிவேல் வீரவேல் சோழர் குலம் வாழ்க வாழ்க சோழர் குலம் நீடூழி வாழியவே…